Start Advies Sportmedisch advies door sport(duikers)arts (keuring en onderzoek) Consulten en advisering voor vrouwen Dieetadvisering (op voorschrift arts) Voedingsadvies Cursussen en beweegprogramma’s Gezondheidscursussen (door thuiszorg, GGD of RIAGG, ziekenhuis, door CZ erkende instelling/zorgverlener of erkende patiëntenvereniging) Beweegprogramma’s (alleen bij bepaalde aandoeningen, per 3 jaar) Zelfmanagementcursus bij chronische aandoening (door GGD, thuiszorgorganisatie of patiëntenvereniging, éénmalig voor de hele verzekeringsduur) Mantelzorgcursus (door erkende organisatie, éénmalig voor de hele verzekeringsduur) Mondzorg bij ongevallen Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen4 (per ongeval, op voorschrift arts en toestemming CZ nodig) 4 € 10.000,€ 350,€ 100,€ 200,€ 120,€ 50,€ 50,€ 350,€ 100,€ 150,€ 10.000,€ 150,€ 200,€ 120,€ 75,€ 100,€ 350,€ 100,€ 150,€ 10.000,€ 150,€ 200,€ 120,€ 100,€ 200,€ 350,€ 100,€ 150,€ 10.000,€ 150,€ 120,€ 50,€ 50,€ 350,€ 150,€ 10.000,€ 150,€ 200,€ 120,€ 100,€ 100,€ 350,€ 100,€ 150,€ 10.000,€ 150,€ 200,€ 120,€ 75,€ 100,€ 350,€ 100,€ 150,€ 10.000,Het maakt niet uit welke aanvullende verzekering(en) u hebt afgesloten, per ongeval krijgt u maximaal € 10.000,- voor onvoorziene tandheelkundige zorg vergoed. Basis Plus Top Jongeren Gezinnen 50+ Tandartsverzekeringen Zonder Aanvullende Verzekering is het al mogelijk een tandartsverzekering af te sluiten. Totale vergoeding Tandheelkunde Tandheelkunde vanaf 18 jaar Controle 1e en 2e preventief onderzoek Overige tandheelkunde5 Tandheelkunde (voor alle leeftijden) Kronen, inlays, etsbrug, dummy wortelkap Gebitsprothese • volledig kunstgebit (boven en/of onder) • reparaties en rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder) • gedeeltelijke prothese of frameprothese Implantaten (bij bepaalde indicaties, toestemming CZ nodig) • boven- of ondergebit op implantaat Orthodontie Orthodontie tot 22 jaar (éénmalig voor de hele verzekeringsduur) Orthodontie vanaf 22 jaar (éénmalig voor de hele verzekeringsduur) Mondzorg bij ongevallen Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen6 (per ongeval, op voorschrift tandarts en toestemming CZ nodig) 5 6 80% tot € 2.045,80% tot € 345,€ 10.000,80% tot € 2.045,€ 350,80% tot € 345,€ 10.000,€ 10.000,80% tot € 345,€ 10.000,Onder overige tandheelkunde vallen de reguliere behandelingen zoals het trekken van tanden en kiezen, vullingen, zenuw- en wortelkanaalbehandelingen en parodontologie. De behandelingen die vermeld staan onder het kopje ‘Tandheelkunde voor alle leeftijden’ en het bleken van tanden vallen niet onder overige tandheelkunde. Het maakt niet uit welke aanvullende verzekering(en) u hebt afgesloten, per ongeval krijgt u maximaal € 10.000,- voor onvoorziene tandheelkundige zorg vergoed. € 2.500,-* Tandarts € 450,100% 75% 75% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering Uitgebreide Tandarts € 1.150,100% 75% 75% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering Jongeren € 450,100% 75% 75% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% van de eigen bijdrage basisverzekering 75% 75% van de eigen bijdrage basisverzekering Gezinnen € 250,100% 100% 100% 100% van de eigen bijdrage basisverzekering 100% van de eigen bijdrage basisverzekering 100% 100% van de eigen bijdrage basisverzekering * CZ Beugelplan. Bij de aanvullende verzekering Gezinnen hoort het CZ Beugelplan. Dit plan geeft kinderen tot 22 jaar een ruime vergoeding voor orthodontie. Hoe langer uw gezin bij CZ blijft verzekerd, hoe hoger de vergoeding voor orthodontie. Als u de aanvullende verzekering Gezinnen afsluit, heeft u het eerste jaar recht op een vergoeding van € 1.000,- voor orthodontie voor elk kind tot 22 jaar. Ieder jaar dat je gezin bij CZ de aanvullende verzekering Gezinnen heeft, groeit de vergoeding voor orthodontie voor uw kind met € 500,-. Na vier jaar is de vergoeding € 2.500,-. Blijft u nog langer verzekerd via de aanvullende verzekering Gezinnen? Dan blijft de vergoeding maximaal € 2.500,-. Dit bedrag is in vrijwel alle gevallen ruim voldoende om een beugel te betalen. De vergoeding is 100% tot maximaal € 2.500,-. Ter vergelijking: andere aanvullende tandartsverzekeringen geven vaak een vergoeding van 80% met een maximumbedrag. Belangrijk! Aan deze pakketvergelijker kunt u geen rechten ontlenen. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt deze vinden via www.cvez.nl. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. CZ Klantenservice | 088 - 555 70 00 | www.cvez.nl Pagina 5

Pagina 7

Scoor meer met een webshop in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden relatiemagazines online.

CVEZ - Zorgverzekering Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication